หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ภาคปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์)


 

หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดเรียน วันอังคารที่ 9 มีนาคม นี้ 
 

( ค่าเรียนเป็นค่าเรียนตลอดหลักสูตร รวมสวัสดิการและค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างแล้ว ไม่มีเก็บเพิ่มเติม )

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน (หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ) 

  เพศชายหรือหญิง
  อายุ 20-45 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 

  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
  ใบรับรองแพทย์ (รับรองว่าสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน)
 
 
 
 

หัวข้อการเรียน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

 • พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์
 • การดูแลสุขภาพอนามัยของร่างกาย (การอาบน้ำ, สระผม, การทำความสะอาดปากและฟัน, ฟันปลอม)
 • การประเมินสัญญาณชีพ
 • การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณในผู้สูงอายุ
 • การพยาบาลตามปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
 • โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพและสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตในประเทศไทย
 • การดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน
 • การจัดท่านอน, การพลิกตะแคงตัว, การอุ้ม, ยก, พยุง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการ การดูดเสมหะ
 • การดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลกดทับ
 • การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 • การเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจพิเศษทางการแพทย์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aide)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support)

 

หากท่านสนใจเรียน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สามารถแอดไลน์มาคุยกับผู้สอนโดยตรง
เพื่อสอบถามว่า หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านหรือไม่
เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ
 


เรียนผู้ช่วยพยาบาล, โรงเรียนบริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล, สอนผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยการพยาบาล, เรียนผู้ช่วยพยาบาล, เรียนบริบาล, โรงเรียนการบริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยการพยาบาล, การบริบาล, หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล6เดือน, เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล6เดือน, เรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ไหนดี, โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล, เรียนการดูแลผู้สูงอายุ, เรียนดูแลผู้สูงอายุ, การดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร6เดือน

Powered by MakeWebEasy.com