หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ภาคปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์)

 

หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) เปิดเรียน วันพุธที่ 6 มกราคมนี้ 

 

( ค่าเรียนเป็นค่าเรียนตลอดหลักสูตร รวมสวัสดิการและค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างแล้ว ไม่มีเก็บเพิ่มเติม )

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน (หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ) 

  เพศชายหรือหญิง
  อายุ 20-45 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 

  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
  ใบรับรองแพทย์ (รับรองว่าสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน)
 
 
 
 

หัวข้อการเรียน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

 • พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์
 • การดูแลสุขภาพอนามัยของร่างกาย (การอาบน้ำ, สระผม, การทำความสะอาดปากและฟัน, ฟันปลอม)
 • การประเมินสัญญาณชีพ
 • การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณในผู้สูงอายุ
 • การพยาบาลตามปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
 • โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพและสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตในประเทศไทย
 • การดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน
 • การจัดท่านอน, การพลิกตะแคงตัว, การอุ้ม, ยก, พยุง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการ การดูดเสมหะ
 • การดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลกดทับ
 • การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 • การเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจพิเศษทางการแพทย์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aide)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support)

 

หากท่านสนใจเรียน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สามารถแอดไลน์มาคุยกับผู้สอนโดยตรง
เพื่อสอบถามว่า หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านหรือไม่
เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ
 

Powered by MakeWebEasy.com