หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ภาควันอาทิตย์ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)


 

หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ภาควันอาทิตย์
รับรองคุณวุฒิโดยสบส. และกระทรวงศึกษาธิการ


เปิดเรียน วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน นี้ 

 

( ค่าเรียนเป็นค่าเรียนตลอดหลักสูตร รวมสวัสดิการและค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างแล้ว ไม่มีเก็บเพิ่มเติม )

 
 
 
 
 

คุณสมบัติผู้เรียน (หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ) 

  เพศชายหรือหญิง
  อายุ 20-45ปี
  วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3ขึ้นไป
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
  ใบรับรองแพทย์ (รับรองว่าสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน)
 
 
 
 

หัวข้อการเรียน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 • ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ : การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเศรษฐกิจ
  สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, สวัสดิการรักษาพยาบาล, การลดหย่อนค่าโดยสาร, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : อาหารและโภชนาการ, การออกกำลังกาย, กิจกรรมนันทนาการ, กายภาพบำบัด
 • การดูแลผู้สูงอายุ : การคัดกรองเบื้องต้น
 • การวัดสัญญาณชีพและการบันทึกอาการ
 • การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
 • การใช้ยา (หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง 7R)
 • การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ และการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19
 • การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง : การเตรียมอาหาร, การให้อาหารทางสายยาง, การให้ออกซิเจน, การพ่นยา, การเคาะปอด, การดูดเสมหะ, การดูแลสายสวนปัสสาวะ, การดูแลป้องกันแผลกดทับ, การจัดท่า, การพลิกตะแคงตัว
 • การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้สูงอายุระยะท้าย/พินัยกรรมชีวิต
 • การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต, การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED), การปฐมพยาบาล และการส่งต่อ
 • โรคเรื้อรังที่พบบ่อย กลุ่มอาการผู้สูงอายุ และปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
 • แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแล, บทบาทผู้ดูแล, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแล และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 • ทักษะทางภาษา, คำศัพท์เทคนิคเฉพาะ, การใช้แอพพลิเคชั่นพื้นฐานผู้สูงอายุ

 

หากท่านสนใจเรียน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถแอดไลน์มาคุยกับผู้สอนโดยตรง
เพื่อสอบถามว่า หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านหรือไม่
เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ
 

เรียนผู้ช่วยพยาบาล, โรงเรียนบริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล, สอนผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยการพยาบาล, เรียนผู้ช่วยพยาบาล, เรียนบริบาล, โรงเรียนการบริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยการพยาบาล, การบริบาล, หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล6เดือน, เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล6เดือน, เรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ไหนดี, โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล, เรียนการดูแลผู้สูงอายุ, เรียนดูแลผู้สูงอายุ, การดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร6เดือน
Powered by MakeWebEasy.com