พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ในนามของคณะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล ขอขอบพระคุณ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล รุ่นที่ 19 - 32 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Powered by MakeWebEasy.com