บรรยากาศโรงเรียน
image
อาคารเรียน
image
มุมพักผ่อนหน้าห้องเรียน
image
มุมพักผ่อน
image
โถงทางเดิน
image
ห้องเรียน - 1
image
ห้องเรียน - 2
image
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
image
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
image
อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
image
หุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
image
อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
image
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
image
หอพักนักศึกษาหญิงล้วน พัก3ท่านต่อ 1 ห้อง
image
หอพักนักศึกษาหญิงล้วน พัก3ท่านต่อ 1 ห้อง
Powered by MakeWebEasy.com