โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล

โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล เลขที่ใบอนุญาต กร.84 / 2558  (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยเหลือการพยาบาล (Nurse Aide) โดยทีมคณาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล
ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะที่สำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับการทำงานในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ท่านก้าวสู่วิชาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาลด้วยความมั่นใจ
 


โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล

เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน (NA) รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ


เรียนจบพร้อมบรรจุงาน

เรียนจบพร้อมบรรจุงานในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ (รายได้ 11,000 - 20,000 บาท)

ก้าวสู่วิชาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด

สอนความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจและพร้อมที่สุดสำหรับการทำงานในสายตาด้านการพยาบาลและการดูแล


ภาคปกติ - ภาควันอาทิตย์

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (จบภายใน 6 เดือน)
ภาควันอาทิตย์ เรียนทุกวันอาทิตย์ (จบภายใน 1 ปี)


ผู้ช่วยการพยาบาล (NA)
ภาคปกติ

ผู้ช่วยการพยาบาล (NA)
ภาควันอาทิตย์

การดูแลผู้สูงอายุ
ภาคปกติ

การดูแลผู้สูงอายุ
ภาควันอาทิตย์

Powered by MakeWebEasy.com