โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล


โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล เลขที่ใบอนุญาต กร.84 / 2558  (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (NA) โดยทีมคณาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล
ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะที่สำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับการทำงานในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ท่านก้าวสู่วิชาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาลด้วยความมั่นใจ
 

โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล


เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน (NA) รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ


เรียนจบพร้อมบรรจุงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลทันที


เรียนจบพร้อมบรรจุงานในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ (รายได้ 11,000 - 20,000 บาท)

ก้าวสู่วิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด


สอนความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจและพร้อมที่สุดสำหรับการทำงานในสายตาด้านการพยาบาลและการดูแล


หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลภาคปกติ-ภาควันอาทิตย์


ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (จบภายใน 6 เดือน)
ภาควันอาทิตย์ เรียนทุกวันอาทิตย์ (จบภายใน 1 ปี)

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

ภาคปกติ

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

ภาควันอาทิตย์

การดูแลผู้สูงอายุ

ภาคปกติ

การดูแลผู้สูงอายุ

ภาควันอาทิตย์

เรียนจบที่บางกอกอินเตอร์แคร์

ทำงานตำแหน่งใดได้บ้าง?

  ผู้ช่วยแพทย์

  ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

  ผู้ช่วยห้องแล็บ

  ผู้ช่วยแผนก X-RAY

  ผู้ช่วยศูนย์ไตเทียม

  ผู้ช่วยแผนกทันตกรรม

  ผู้ช่วยแผนกเภสัชกร

  ผู้ช่วยแผนกไอซียู (ICU)

  ผู้ช่วยห้องผ่าตัด (OR)

  ผู้ช่วยห้องฉุกเฉิน (ER)

  ผู้ช่วยแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

  ผู้ช่วยศูนย์ตรวจสุขภาพ

  ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

  ผู้ช่วยศูนย์ความงาม

  ผู้ช่วยแผนกสูตินรีเวช

  ผู้ช่วยห้องคลอด

  ผู้ช่วยห้องเด็กอ่อน (Nursery)

 


Powered by MakeWebEasy.com