โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล


โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล เลขที่ใบอนุญาต กร.84 / 2558  (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (NA) โดยทีมคณาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล
ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะที่สำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับการทำงานในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ท่านก้าวสู่วิชาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาลด้วยความมั่นใจ
 

โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล


เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน (NA) รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ


เรียนจบพร้อมบรรจุงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลทันที


เรียนจบพร้อมบรรจุงานในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ (รายได้ 11,000 - 20,000 บาท)

ก้าวสู่วิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด


สอนความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจและพร้อมที่สุดสำหรับการทำงานในสายตาด้านการพยาบาลและการดูแล


หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลภาคปกติ-ภาควันอาทิตย์


ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (จบภายใน 6 เดือน)
ภาควันอาทิตย์ เรียนทุกวันอาทิตย์ (จบภายใน 1 ปี)

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

ภาคปกติ

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

ภาควันอาทิตย์

การดูแลผู้สูงอายุ

ภาคปกติ

การดูแลผู้สูงอายุ

ภาควันอาทิตย์