ผู้บริหารและคณาจารย์

โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล (เลขที่ใบอนุญาต กร.๘๔ / ๒๕๕๘) ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีคุณอกณิษฐ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ ผู้มีประสบการณ์บริหารจัดการโรงเรียนบริบาลมาเป็นเวลา 10 ปี พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่มีอุดมการณ์และประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี  โดยมีจุดหมายมุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ ทางสายงานอาชีพทางการแพทย์และการพยาบาลให้กับนักเรียนทุกท่าน ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกคนมุ่งเน้นศึกษาไปที่สายงานอาชีพต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงสภาพสังคมที่มีประชากรในวัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นในทุกๆปี จนทำให้ตลาดสายอาชีพการแพทย์ไม่เพียงพอต่อสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทำให้บุคลาการในสายอาชีพทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างยิ่ง ในขณะที่บัณฑิตป.ตรีล้นตลาดแต่ไม่มีงานทำโรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์จึงก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะผลิตและสรรค์สร้างค์แรงงานสายอาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองสภาวะวิกฤตขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในสังคม  
 
"โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล เราพร้อมจะทำให้ท่านก้าวสู่สายงานอาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาลด้วยความมั่นใจ
สู่การทำงานในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศกว่า 70 โรงพยาบาล"
 
วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนวิชาชีพด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และพร้อมก้าวสู่สังคมอาเซียน

พันธกิจ
จะมุ่งมั่นและพัฒนา ในการผลิตพนักงานผู้ช่วยเหลือการพยาบาลที่มีคุณภาพภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตใจสาธารณะ

พว.อกณิษฐ์ ชัยเฉลิมศักดิ์
ผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล พยาบาลวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์การสอนและการพยาบาล 

"สิ่งสำคัญที่สุดของการ เรียนการสอนที่นี่ก็คือ เราจะทำให้นักเรียนผู้ช่วยทุกคน มีคุณภาพที่สุด เก่งที่สุด มั่นใจที่สุด เพื่อจบออกไปเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพ และทำงานในโรงพยาบาลชั้นนำด้วยความภาคภูมิใจ"
พว.บุญยิ่ง ฤกษ์อุดม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล

"ทุกคนย่อมอยากมีความสำเร็จ เราจะทำให้เส้นทางความสำเร็จในชีวิตของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น"
พว.นารี สังข์แป้น
หนึ่งในผู้บริหารโรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล

"ทุกย่างก้าวของคุณ จะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ ขอแค่มีใจรักในอาชีพพนง.ผู้ช่วยพยาบาล เราก็พร้อมเป็นเรือลำเล็กๆที่จะพาคุณข้ามฝั่งไปอย่างมั่นคง"
พว.ฉลองชัย ประสงค์ศิลป์
หนึ่งในผู้บริหารโรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล

"ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารและการทำงาน ผมพร้อมจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ เรียนรู้จากมืออาชีพ เพื่อเป็น Nurse Aide มืออาชีพ"
พว.สุนันทา พุฒิธนะสุนทร (อ.เมี่ยง)
อาจารย์ประจำภาควิชาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

"การเรียนจะเป็นเรื่องสนุก เมื่อเอาความรู้ในตำรามารวมกับประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน เราไม่ได้สอนแค่ให้รู้... แต่เราจะสอนให้ทำงานได้"
พว.ศศิธร ชัยวังราช (อ.เจน)
อาจารย์ประจำภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุและพื้นฐานการพยาบาล

"อย่ากลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การที่เราเรียนรู้ทั้งๆที่เรากลัว จะทำให้เราโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้น และเก่งขึ้น ประสบการณ์ชีวิตซื้อไม่ได้ด้วยเงิน แต่ซื้อได้ด้วยการลองทำค่ะ" 
พว.สถาพร วู้ชัยภูมิ (อ.ติ๋ว)
อาจารย์ประจำภาควิชาการดูแลเด็กเล็ก

"ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน สู่การเรียนรู้ครั้งใหม่ เริ่มต้นความรู้จากศูนย์สู่ร้อย ด้วยกันนะคะ"
พว.จิราภรณ์ มีสำราญ (อ.ช่อ)
อาจารย์พิเศษภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ
พว.เนตรนภิส ศรีรัตนา (อ.นุ่น)
อาจารย์พิเศษภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุและกายวิภาคศาสตร์
พว.ปภัสสร แก่นขุนทด (อ.ปอ)
อาจารย์พิเศษภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ

Powered by MakeWebEasy.com