พิธีมอบประกาศนียบัตร


ในนามของคณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาลขอขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล รุ่นที่ 19 - 32 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
Powered by MakeWebEasy.com