พิธีมอบประกาศนียบัตร

 
ในนามของคณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาลขอขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนบางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 

 
 

 
Powered by MakeWebEasy.com